Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki na Jasnej Górze. Nagrodzono ludzi zasłużonych dla rozwoju turystyki w naszym województwie

Bartłomiej Romanek
Bartłomiej Romanek
Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Bartłomiej Romanek
W Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyły wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas uroczystości wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2021. W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa śląskiego.

Jasna Góra gościła tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki w województwie śląskim. Urząd Marszałkowski co roku organizując, podobne imprezy wybiera miejsca o kluczowym znaczeniu dla turystyki.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki zorganizowano w Sali Papieskiej Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Wybór Jasnej Góry wiąże się z powstaniem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – wspólnej inicjatywy o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów i Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. Szlak już niedługo będzie uniwersalnym pod względem dostępności – dostosowanym zarówno do pieszych, jak i zmotoryzowanych i rowerzystów z opisem miejsc, kwerendą historyczną, a nawet info-kioskami. Do projektu, obok klasztoru na Jasnej Górze, wpisano także dwie inne perły kultury paulińskiej w regionie – klasztor wraz z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie oraz klasztor z parafialnym kościołem pw. św. Barbary w Częstochowie.

- Mówiąc o turystyce, pierwsze o czym myślimy, to organizowanie czasu wolnego, wyjazdy, możliwość spędzenia czasu z rodziną w urokliwym miejscu, gdzieś daleko poza miejskim zgiełkiem. Jednak samo pojęcie turystyki, jej znaczenie sięga znacznie dalej, poza przyjętą definicję. Pamiętajmy, że jest to branża, która według szacunków wytwarza ponad 6 procent polskiego PKB. To jednocześnie setki tysięcy miejsc pracy w tym właśnie sektorze. Wspieranie turystyki jest więc istotne zarówno dla interesu ogólnokrajowego, jak i pojedynczych podmiotów i jednostek. Tegoroczny Światowy Dzień Turystyki można uznać za szczególny. Pamiętamy, jaki pod kątem podróży ze względu na pandemię był rok ubiegły. Branża turystyczna, nie tylko w Polsce, ale niemal przecież w całej Unii Europejskiej znalazła się w niezwykle trudnym położeniu - mówił podczas uroczystości wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Światowy Dzień Turystyki jest obchodzony rokrocznie, został ustanowiony w 1979 r. przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. Po raz pierwszy obchodzono go w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki do zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Odtąd co roku ma on własne hasło. W roku bieżącym brzmi ono
„Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu”.

Podczas imprezy rozdano Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego, a także nominacje Śląskiej Organizacji Turystycznej do certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej.

OSOBY I INSTYTUCJE WYRÓŻNIENE DYPLOMEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TURYSTYKI   W ROKU 2021
 
Kategoria: Osobowość turystyczna roku
1. Grzegorz Swoboda – wyróżnienie główne

Piastujący stanowisko Starosty Raciborskiego przyczynia się na co dzień w niebagatelny sposób do promocji nowej marki turystycznej „Krainy Górnej Odry”, w ramach czego m.in. udzielił wsparcia finansowego projektu rejsu jednostki EC0-AWF, która na trasie od Raciborza do Iławy podkreślała turystyczny charakter regionu. Dzięki wsparciu Pana Grzegorza Swobody na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się XV edycja Festiwalu Śląskie Smaki.

Zgłaszający: Śląska Organizacja Turystyczna

2. Ireneusz Bartkowiak
Od 1999 r. do emerytury pełnomocnik Gminy Janów ds. Turystyki i Promocji. Aktywnie uczestniczy w rozwoju lokalnej turystyki i promocji. Inicjator oraz wieloletni organizator

i współorganizator ogólnopolskich imprez turystycznych w gminie Janów, promujących region północnej Jury – Jurajskie Lato Filmowe, Święto Pstrąga, Jurajska Jesień Poetycka, Juromania

i Międzynarodowe Zawody w Balonach na Ogrzane Powietrze. Autor licznych zdjęć promujących walory turystyczne Jury.

Zgłaszający: Gmina Janów

3. Anna Nowak
Bytomscy globtroterzy Anna i Marcin Nowakowie czyli Gdziewyjechac.pl – Wędrowne Motyle, należą do czołówki najbardziej inspirujących podróżników w Polsce. Swoją markę budują na tworzeniu użytecznych i inspirujących treści podróżniczych, edukacyjnych i poradnikowych. Na swoim blogu i kanałach w mediach społecznościowych zgromadzili ponad 500 tys. czytelników, fanów i widzów.
Zgłaszający: Urząd Miejski w Bytomiu

4. Marek Gądek
Od prawie 20 lat pracuje na rzecz rozwoju turystyki. Swoją wiedzę i zaangażowaniem inspiruje do tworzenia nowych produktów turystycznych, publikacji (np. przewodnik po Zamku Ogrodzieniec), akcji promocyjnych, których głównym celem jest wzrost rozpoznawalności Województwa Śląskiego i Jury, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Zaangażowany jest również w realizację inwestycji w obszarze infrastruktury turystycznej – projekty modernizacji Zamku Ogrodzieniec, wytyczenie tras turystycznych.

Zgłaszający: „Zamek” sp. z o.o. w Ogrodzieńcu

5. Grzegorz Szczepaniak
Przewodnik beskidzki, instruktor fotografii krajoznawczej, pilot wycieczek, zaangażowany

w działalność turystyczną. Pełni funkcje społeczne w PTTK – Oddziale Babiogórskim w Żywcu jako wiceprezes Zarządu Oddziału. Działalność społeczna przejawia się w organizowaniu imprez turystycznych – głównie wycieczek górskich – dla społeczności z terenu powiatu żywieckiego. Jest też propagatorem fotografii krajoznawczej. Wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych współorganizuje cykliczny konkurs fotograficzny pt. „Magia Beskidów”.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Żywcu

6. Andrzej Kucia
Działalność w turystyce kwalifikowanej rozpoczął w 1986 roku w Oddziale PTTK w Bielsku-Białej. Przewodniczący Delegatury Zachodniokarpackiej KTG ZG PTTK w Krakowie. Od początku swojej działalności jest organizatorem i wykładowcą na kursach i szkoleniach dla przodowników turystyki górskiej oraz instruktorów ochrony przyrody PTTK, podczas których przekazuje fachową wiedzę na temat piękna przyrodniczych obiektów Beskidów oraz propaguje idee ochrony

i turystyki, organizuje również prelekcje i szkolenia dla młodzieży szkolnej na tematy przyrodnicze i turystyczne. Jest również pomysłodawcą i organizatorem konkursów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej. Popularyzator zdobywania różnych odznak turystycznych i krajoznawczych. Organizator Powiatowych Rajdów Pieszych pn. „Powiatowy Rajd Górski” i „Powiatowy Rajd Brązowego Liścia”, w których udział wzięło ok. 8 000 młodzieży szkolnej.

Zgłaszający: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej

Kategoria: Działalność społeczna
1. Związek Gmin Jurajskich – wyróżnienie główne

ZGJ, jako jedna z najstarszych organizacji tego typu w Polsce, powstała w 1991 roku, legitymuje się dużym doświadczeniem i wszechstronnym dorobkiem. Jego nakładem ukazują się interesujące publikacje turystyczno-krajoznawcze. W promocji wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i techniki PR, od Internetu po aplikacje mobilne i media społecznościowe. Zapewnia kompleksową obsługę medialną największego festiwalu odbywającego się na Jurze. Jest obecny na najważniejszych targach i imprezach turystycznych w kraju i za granicą. Jednocześnie zabiega o stały rozwój infrastruktury turystycznej, począwszy od szlaków pieszych i tras rowerowych po drogi wspinaczkowe. Wspiera również ochronę przyrody i renowację zabytków

w regionie.

Zgłaszający: Śląska Organizacja Turystyczna

2. Fundacja Gniazdo
Od momentu powstania Fundacji Gniazdo w 2006 r. jej członkowie dzięki pracy społecznej dokonują wszelkich starań w celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy Rudnik. Poprzez działania Fundacji zabytki takie jak: ruiny pałacu w Sławikowie, ruiny mostu w Grzegorzowicach czy kapliczka w Ponięcicach odzyskują dawny blask, dzięki czemu mają okazję stać się ważnymi punktami na turystycznej mapie „Krainy Górnej Odry” jak i całego województwa.

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

z siedzibą w Rybniku.

3. Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” został założony 6 listopada 1966 roku. Od początku swojego istnienia „Ondraszek” jest w swojej działalności ukierunkowany na turystykę rowerową

i krajoznawstwo oraz stosuje zawsze naczelną zasadę „poznawanie poprzez rower”. Główne cele organizacji to: popularyzacja turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim, popularyzacja wiedzy o krajoznawstwie wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oraz wśród turystów odwiedzających ten region, upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rozwijania zainteresowań krajoznawczych.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

4. Grupa Jurajska GOPR
Od 20 lat zajmuje się ratownictwem górskim na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Szkolą się i współpracują z innymi służbami, aby robić to jak najlepiej. Niosą pomoc w górach, w jaskiniach, skałach na górskich rzekach, a także w każdym trudno dostępnym terenie. Pomagają chorym i rannym w wypadkach. Prowadzą akcje poszukiwawcze osób zaginionych. Usuwają skutki katastrof i kataklizmów.

Zgłaszający: Związek Gmin Jurajskich

5. Tomasz Węgrzyn
Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Bielsku-Białej. Pomysłodawca ekologiczno-edukacyjnej akcji „Sprzątamy Beskid Mały” i „Sprzątamy Beskidy z PTT”. Od 2019 prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach. Organizuje weekendowe wycieczki piesze i rowerowe dla mieszkańców Kóz i wszystkich zainteresowanych.
Zgłaszający: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej

6. Koło PTTK TRION przy Oddziale Ziemi Gliwickiej
Koło PTTK TRION powstało w 2010 r. Jak sama nazwa wskazuje promuje turystykę, rehabilitację oraz integrację osób niepełnosprawnych powiatu gliwickiego i nie tylko. W ramach swojej działalności zorganizowało i przeprowadziło około 20 projektów lokalnych i powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu gliwickiego i nie tylko. Projekty te oparte są w głównej mierze o turystykę pieszą osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W ramach rehabilitacji, organizowane są cyklicznie zajęcia basenowe z trenerem nauki pływania, turnusy rehabilitacyjne.

Zgłaszający: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej

Kategoria: Działalność biznesowa
1. Aries Hotel&Spa – wyróżnienie główne

Aries Hotel&Spa Wisła ma bogatą historię Znajduje się w obiekcie, w którym przed laty działało schronisko PTTK Dom Turysty „Nad Zaporą” w Wiśle. Przez lata niedofinansowany Dom Turysty zaczął podupadać, aż przejął go nowy inwestor, który tchnął w budynek nowe życie. Projektanci zaproponowali, by wnętrze było przyjemne w odbiorze i wpływało na budowanie przyjaznej atmosfery. W sumie dla gości przygotowano 89 pokoi. Wielu turystów przebywających w Wiśle z uznaniem patrzy, jak obiekt się zmienił i odzyskał dawny blask. Wiąże się z nim wiele wspomnień i sentymentu do dawnej Wisły, a zarazem podziw, że wreszcie budynek przestał straszyć i znów może gościć turystów.

Zgłaszający; Burmistrz Miasta Wisła

2. Śląski Klub Golfowy
Śląski Klub Golfowy zlokalizowany jest w Siemianowicach Śląskich w samym sercu aglomeracji Górnego Śląska. Klub dysponuje ponad 40-hektarowym , 18-dołkowym, mistrzowskim polem golfowym. Znajduje się w nim pełna infrastruktura niezbędna nie tylko do profesjonalnego i amatorskiego uprawiania golfa, ale również do szeroko pojętego aktywnego wypoczynku. Od ponad 25 lat jest organizatorem imprez, przyciągających wielu amatorów tej dyscypliny. W ŚKG odbywa się około 60 turniejów rocznie.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Siemianowice

3. Rybnickie Lody Rzemieślnicze
Rybnickie Lody Rzemieślnicze stanowią ważny punkt na gastronomicznej mapie Rybnika. Dzięki innowacyjnemu podejściu do produkcji lodów, inspirowanych śląską tradycją, firma stale powiększa swoje grono klientów. Produkty mają 90% obiżoną zawartość cukru i tzw. czystą etykietę. Jako jedyni w regionie produkują lody keto. Już jesienią firma podejmie wyzwanie produkcji lodów opartych o przedwojenne receptury. Rybnickie Lody rzemieślnicze w 2021 r. stały się partnerem strategicznym pierwszej edycji Festiwalu Górnej Odry. Stoiska z lodami były obecne na wszystkich wydarzeniach festiwalowych, gdzie cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

4. Sonia Kandora-Kacprzak
Współwłaściel Hotelu Opera w tarnowskich Górach. Od samego początku mocno angażuje się w działania proekologiczne, prospołeczne, a także te skierowane na dobro swoich pracowników i klientów. Pracę zawodową łączy z pracą społeczną. Współpracuje na co dzień ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Centrum Kultury w Nakle Śląskim, angażując się w popularyzację tego regionu.
Zgłaszający: Śląska Izba Turystyki

Kategoria: Przedsięwzięcie turystyczne roku

1. Stowarzyszenie Zwykłe Załóg Pływadeł „Rzeki Dzielą – Odra łączy” – wyróżnienie główne
Stowarzyszenie Zwykłe Załóg Pływadeł „Rzeki dzielą Odra łączy” jest wieloletnim organizatorem „Pływadeł” – jednej z najbardziej kultowych imprez wodnych Województwa Śląskiego. W tym roku odbyła się XXII edycja tego wydarzenia, podczas której 30 załóg skonstruowanych przez siebie pływadeł, 50 kajakarzy i liczne grono morsów płynąc na liczącej 45 km trasie od Raciborza do Kędzierzyna uczciła 100. Rocznicę III Powstania Śląskiego i Plebiscytu. Pływadła jako impreza integruje od lat w sferze samorządowej i społecznej przedstawicieli dwóch województw – śląskiego i opolskiego. Godnym uwagi jest to, że fenomen wydarzenia stał się jednym z kluczowych elementów kształtujących Festiwal Górnej Odry.

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

2. ADV Poland
ADV Poland to biuro podróży założone w 2014 r. roku przez Katarzynę Brzozowiec i Piotra Wyderkę, pasjonatów podróżowania na motocyklach. Wielkim hitem było i jest przygotowanie oferty na Rajd Dakar, gdzie turyści pojadą zgodnie z trasą 43 edycji Rajdu Dakar, trasą alternatywną. Dzięki przygotowaniu oferty dla klientów trasy alternatywnego Rajdu Dakar, ADV Poland ściąga na Śląsk i do Polski wielu turystów z krajów arabskich i ościennych. To po raz pierwszy w historii Rajdów Dakar amatorzy wypraw na dwóch kółkach, będą mieli możliwość uczestniczenia w przejechaniu alternatywnej trasy rajdu oraz spotkań i korzystania z bazy organizacyjnej Rajdu Dakar.

Zgłaszający: Śląska Izba Turystyki

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach.
Od roku 2021 znacznie przyczynił się do propagowania wiedzy turystycznej dzieci i młodzieży organizując rajd rowerowy o charakterze wirtualnym pn. Bajtel na Kole 3 – Odkrywamy Śląskie Parki. Podstawowym celem ww. eventu było zaznajomienie młodego pokolenia z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną naszego regionu. Uczestnicy rajdu: odwiedzili: Park Słupna oraz Park Promenada w Mysłowicach, Park Sielecki w Sosnowcu, Park Śląski w Chorzowie, Park Gródek w Jaworznie, Dolina Trzech Stawów w Katowicach. Liczba uczestników rajdów rowerowych oscyluje w okolicach 500.
Zgłaszający: Prezydent Miasta Mysłowice

Mobilnych ołtarzy jednak nie będzie?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie