Termin oddania autostradowej obwodnicy Częstochowy zagrożone? "Z powodu braku ofert, unieważniliśmy przetarg" © GDDKiA
[1/8]

Termin oddania autostradowej obwodnicy Częstochowy zagrożony? "Z powodu braku ofert, unieważniliśmy przetarg"

Termin oddania autostradowej obwodnicy Częstochowy zagrożone? "Z powodu braku ofert, unieważniliśmy przetarg"

Żeby obwodnica autostradowa Częstochowy mogła zostać oddana do użytku, oczywiście po ukończeniu jej budowy, potrzebne są jeszcze dodatkowe prace, takie jak ustawienie oznakowania pionowego, barier energochłonnych czy ekranów akustycznych. Bez tych elementów na obwodnice nie będzie mógł wjechać żaden samochód. Niestety, jak informuje GDDKiA przetarg na te prace został unieważniony.