#3 Niezgodny z przepisami czas pracy © Pixabay.com
[4/7]

#3 Niezgodny z przepisami czas pracy

Na 1900 kontroli dotyczących czasu pracy, aż co czwarta wykazała nieprawidłowości dotyczące obowiązku określenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych w regulaminie pracy, obwieszczeniu czy w układzie zbiorowym pracy.
Pracodawcy nie przestrzegają także zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, mają także problemy z ewidencją czasu pracy.

Wciąż czekamy na dane z ubiegłego roku, ale przypomnijmy sobie wyniki, które Państwowa Inspekcja Pracy zaprezentowała w sprawozdaniu ze swojej działalności w 2017 roku. Wyniki nie były zbyt optymistyczne, bo aż co czwarta kontrola wykazała nieprawidłowości. Myślicie, że coś się poprawiło? Zobacz, jak oszukują polscy pracodawcy!