[1/2]

Sunningwell International Polska Sp. z o.o. wydzierżawi Hutę Częstochowa

Sunningwell International Polska Sp. z o.o. wydzierżawi Hutę Częstochowa. Drugą ofertę dzierżawy huty złożyła Cognor Holding S.A. w Poraju. Corween Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający w ramach grupy Liberty Group) nie złożył oferty dzierżawy Huty, natomiast złożył zażalenie do Sądu Okręgowego w Częstochowie na ubiegłotygodniowy wyrok Sądu Rejonowego odrzucający ogłoszenie upadłości przygotowanej (tzw. pre-pack).