Wybierz region

Wybierz miasto

    test:

    Quiz na Wielki Tydzień

    W Ewangelii Mateusza czytamy, że podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wskazał, że to Judasz go wyda. Jak się to odbyło?

    1/20