Częstochowa. Święto uczelni z okazji zmiany nazwy na Uniwersytet Jana Długosza

Piotr Ciastek
Piotr Ciastek
Od 1 czerwca uczelnia jest uniwersytetem klasycznym
Od 1 czerwca uczelnia jest uniwersytetem klasycznym Piotr Ciastek
Po raz pierwszy w dziejach społeczność akademicka obchodziła Święto Uczelni zorganizowane w związku z uzyskaniem ustawowego statusu Uniwersytetu oraz zmianą nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie od 1 czerwca 2023 roku. Uroczystość odbyła się 7 czerwca 2023 roku.

Zgromadzonych powitała JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, która zrekapitulowała m.in. ostatnie lata funkcjonowania Uczelni, opisując sukcesy, które utorowały drogę do zmiany nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

- Dzisiejsza uroczystość jest dla naszej społeczności absolutnie wyjątkowa i szczególna. Obchodzimy po raz pierwszy wydarzenie akademickie z nową nazwą naszej Alma Mater. Osiągnęliśmy wraz z nią najwyższy poziom w terminologii obowiązującej w przypadku wieloprofilowej szkoły wyższej kształcącej studentów i doktorantów w wielu dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki – zwróciła się do zgromadzonych w trakcie uroczystości JM Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. - Święto Uczelni to czas radości z efektów naszej działalności, wyników badań naukowych i kształcenia. To także czas gratulacji i ogromnych podziękowań dla wszystkich Państwa. Zmiana nazwy Uczelni podsumowuje nasze osiągnięcia - dzięki nim staliśmy się klasycznym uniwersytetem w rozumieniu ustawy. To także nowe otwarcie na kolejne drogi rozwoju. Wiem na pewno, że będziemy się dalej świetnie rozwijać, uskrzydleni osiągnięciami i wspierani przez tak wspaniałych przyjaciół Uczelni. Jestem przekonana, że Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie będzie utrwalał swoją silną pozycję jako jednostka szkolnictwa wyższego oraz nauki, i nadszedł czas, aby społeczność akademicka tworząca nasz Uniwersytet i tak wspaniale pracująca na rzecz swojej Uczelni była z niej zawsze i bezwarunkowo dumna.

Społeczność akademicka wraz z gośćmi i przyjaciółmi zapoznała się z filmem, opracowanym specjalnie na Święto Uczelni. Podczas trwającej nieco ponad 13 minut prezentacji przypominającej narodziny Uczelni i kolejne zmiany statusu i nazwy (od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie w 1971 roku poprzez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie 1974-2004, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie 2004-2018 i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 1 czerwca 2018-31 maja 2023), widzowie przebyli liczącą ponad 50 lat podróż przypominającą najważniejsze wydarzenia z jej życia i funkcjonowania, aż do uzyskania pełnego statusu uniwersyteckiego.

Odbyła się uroczysta promocja doktora habilitowanego. Na mocy uchwały Rady ds. nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki z dn. 19 maja 2023 roku stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała doktor Marzena Bogus-Spyta.

Odbyły się również promocje doktorskie. Na mocy uchwał Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki stopnie naukowe doktora w roku akademickim 2022/2023 otrzymało 17 doktorów. W dziedzinie nauk humanistycznych 7 osób, w tym w dyscyplinie historia 1 osoba, w dyscyplinie literaturoznawstwo 6 osób. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – 10 osób, w tym 4 osoby w dyscyplinie nauki chemiczne i 6 osób w dyscyplinie nauki fizyczne.

 • Dr Ilona Małgorzata Miklas, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora dr. hab. Marcelego Antoniewicza,
 • Dr Ewelina Anna Dziewońska-Chudy, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Czajkowskiej i promotor pomocniczej dr Elżbiety Wróbel,
 • Dr Klaudia Marzena Jeznach, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotor prof. dr hab. Agnieszki Czajkowskie,
 • Dr Milena Aldona Kościelniak, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Adama Regiewicza,
 • Dr Justyna Magdalena Michalska, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Roberta Zawadzkiego,
 • Dr Julita Maria Paprotna, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotor prof. dr. hab. Elżbiety Hurnik,
 • Dr Karolina Dysz, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotor dr hab. Barbary Morzyk-Ociepy, prof. UJD,
 • Dr Damian Marek Kulawik, który przedstawił rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora dr. hab. Wojciecha Ciesielskiego, prof. UJD i promotor pomocniczej dr Doroty Krasowskie,
 • Dr Sandra Dominika Żarska, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora dr. hab. Wojciecha Ciesielskiego, prof. UJD i promotor pomocniczej Dr Doroty Krasowskie,
 • Dr Marika Ewa Turek, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Piotra Bałczewskiego i promotor pomocniczej dr Ewy Różyckiej-Sokołowskie,
 • Dr Małgorzata Kostrzewa, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Radosława Szczęśniaka i promotor pomocniczej dr Joanny Kalagi,
 • Dr Rafał Piotr Matusiak, który przedstawił rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Radosława Szczęśniaka i promotora pomocniczego dr. Marcina Dośpiała,
 • Dr Izabela Anna Wrona, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Radosława Szczęśniaka i promotor pomocniczej dr inż. Ewy Drzazgi-Szczęśniak,
 • Dr Luciia Nechalova, która przedstawiła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotor prof.dr hab. Małgorzaty Makowskiej-Janusik,
 • Dr Ilona Ewelina Radkowska, która przygotowała rozprawę pod kierunkiem promotora dr. hab. inż. Zygmunta Baka, prof. UJD i promotora pomocniczego dr. Piotra Brągiela,
 • Dr Myron Yaroslavovych Rudysh, który przedstawił rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem promotora dr. hab. Michała Piaseckiego, prof. UJD.

Uhonorowano osoby, które uzyskały tytuł naukowy profesora w czasie funkcjonowania Uczelni pod nazwą Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (od 1 czerwca 2018 roku). W gronie tym znalazło się 16 pracowników (14 osób nadal pracuje w naszej Uczelni stanowiąc grono 57 osób profesorów tytularnych)

W gronie tym w kolejności chronologicznej znajdują się:

 • prof. dr hab. Mikhail Brik,
 • prof. dr hab. Jacek Filipecki,
 • prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska,
 • prof. dr hab. Cezary Kozłowski,
 • prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik,
 • prof. dr hab. Mariusz Rzętała,
 • prof. dr hab. Tomasz Chudzik,
 • prof. dr hab. Piotr Dobrzyński,
 • prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski,
 • prof. dr hab. Jarosław Krzywański,
 • prof. dr hab. Jarosław Jagieła,
 • prof. dr hab. Zdzisław Wiatr,
 • prof. dr hab. Janusz Kapuśniak,
 • prof. dr hab. Jacek Wąsik

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie listu gratulacyjnego z okazji uzyskania przez studentkę Julię Szmiel stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Wyróżnienie jest wyrazem uznania jej niezwykłych osiągnięć na polu sportowym, w tym licznych medali na igrzyskach i mistrzostwach.

Uhonorowano również utalentowanych studentów, którzy otrzymali tytuł Primus Facultate. W gronie tym znaleźli się:

 • Marlena Kotecka - Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego,
 • Piotr Hubicki – Wydział Humanistyczny,
 • Agnieszka Sulińska – Wydział Nauk Społecznych,
 • Eryk Łęgowik – Wydział Prawa i Ekonomii,
 • Dominika Kaczmarek – Wydział Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych,
 • Kateryna Borysovska – Wydział Sztuki,

Wręczono również dyplom Primus in Universitate za wyjątkowe osiągnięcia, zaangażowanie społeczne i pasję w dziedzinie nauki oraz wkład w rozwój Uniwersytetu w 2023 roku. Wyróżnienie otrzymał student Eryk Łęgowik z Wydziału Prawa i Ekonomii.

Odczytano również listy gratulacyjne skierowane do społeczności akademickiej, które napłynęły od: Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu RP, Mateusza Morawieckiego, Premiera RP, Dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki,

Wygłoszone zostały przemówienia gości: Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego dr. Wacława Depo, Posła RP Szymona Giżyńskiego Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła RP Zdzisława Wolskiego, Senatora RP Wojciecha Koniecznego, Senatora RP dr. Ryszarda Majera, prof. UJD, Wicewojewodę Śląskiego Roberta Magdziarza, Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Bartłomieja Sabata, w imieniu Poseł Izabeli Leszczyny list gratulacyjny odczytał dyrektor Biura Damian Węgrzyński, gratulacje dla społeczności akademickiej skierowała również poseł Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej (w formie nagrania), w imieniu Posła RP Mariusza Trepki list gratulacyjny odczytała asystentka Agata Borkowska.

Z okazji Święta listy gratulacyjne do Uczelni wpłynęły od:

1. Wiceministra Zdrowia dr. Piotra Brombera,
2. Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli,
3. Rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki prof. Anatolija Tsosa,
4. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. Jacka Popiela,
5. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego,
6. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dra hab. n. med. Bogusława Machalińskiego,
7. Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dra hab. Piotra Borka,
8. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego,
9. Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH,
10. Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prof. dra hab. Wojciecha Widłaka,
11. Rektor Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej dr hab., prof. AWSB Zdzisławy Dacko-Pikiewicz,
12. Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola,
13. Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana Jędrzeja Śniadeckich prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego,
14. Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Tomasza Czecha,
15. Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana Adama Klocka.

W uroczystości wziął udział Chór Akademicki UJD pod dyrekcją dr. Marka Kudry oraz Zespół Instrumentalny Katedry Muzyki UJD pod dyrekcją dr. Korneliusza Wiatra.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na czestochowa.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie