18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Częstochowa: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej działa już od 20 lat ZOBACZ ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Bartłomiej Romanek
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej kilka dni temu obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji mamy dla Was wielką atrakcję historyczną. Dzisiaj na naszych łamach prezentujemy archiwalne zdjęcia z całych 20 lat działalności oraz historię Stowarzyszenia oraz samego hospicjum.

Materiały otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pani prezes Anny Kaptacz i pana Artura Kaptacza, który zebrał i opracował wszystkie materiały historyczne. Dziękujemy im za to, ale dziękujemy im również za specjalne podziękowanie za dotychczasową współpracę, którą otrzymał Dziennik Zachodni (ostatnie zdjęcie).

Jednocześnie dziękujemy w imieniu pacjentów i ich rodzin za dotychczasową pracę hospicjum, które w tej chwilo obejmuje opieką.

Historia działalności Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej powstało w 1992 roku, jako zrzeszenie ludzi pragnących nieść holistyczną i wielodyscyplinarną pomoc oraz opiekę cierpiącym w terminalnym okresie chorób przewlekłych i nieuleczalnych.

Misją Stowarzyszenia jest świadczenie wielodyscyplinarnej opieki sprawowanej w celu łagodzenia cierpień, leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, a także poprawy jakości życia pacjentów chorych na przewlekłe i nieuleczalne choroby nie poddające się leczeniu, dbałość o sferę psychiczną, duchową, fizyczną i społeczną pacjentów oraz ich rodzin w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia, podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat idei opieki hospicyjnej oraz edukacja pracowników i wolontariuszy.

W roku 1992 r. Anna Kaptacz wiceprzewodnicząca I kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, wraz z grupą swoich koleżanek postanowiła powołać organizację pozarządową – Stowarzyszenie non – profit.

Dnia 16 marca 1993 roku, po usilnych staraniach Komitetu Założycielskiego, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 56401, zostało wpisane Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Przez pierwsze lata działalności siedzibą Stowarzyszenia, dzięki uprzejmości ówczesnego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. W.Orłowskiego w Częstochowie Pana dr Mariana Marchewki, był mały gabinet lekarski mieszczący się w Przychodni Rejonowej przy ul. Dekabrystów 17/19.

CZĘSTOCHOWA: OTWARTO NOWĄ SIEDZIBĘ HOSPICJUM

W maju 1993 rokoku odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Uczestniczyło w nim 80 osób. Spośród nich powołano 7 osobowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

Prezesem została Anna Kaptacz pełniąca tę rolę do chwili obecnej. Na zebraniu tym ustalono również długoletni strategiczny plan działania, zawierał on m.in.:
1) tworzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
2) pozyskanie siedziby na prowadzenie działalności medycznej,
3) zakup środków transportu i sprzętu medycznego.

Zarząd Stowarzyszenia, w szczególności jego Prezes Anna Kaptacz, starał się dotrzeć do wszystkich z informacją, że Stowarzyszenie powstało i działa. Zaprezentowano organizację, jej cele i zadania organom rządowym: Wojewodzie Częstochowskiemu, Zarządowi i Radzie Miasta Częstochowy, Starostom, Burmistrzom i Wójtom terytorialnych jednostek samorządowych woj. częstochowskiego, decydentom służby zdrowia. Poinformowano całą społeczność regionu częstochowskiego umieszczając w massmediach informację na temat działania.

W roku 1994 Stowarzyszenie pomogło 125 pacjentom na terenie całego województwa częstochowskiego, działając w pełni wolontaryjnie. Duże zainteresowanie pomocą świadczoną przez Stowarzyszenie wśród pacjentów cierpiących w swoich domach oraz ciągle zwiększająca się liczba wolontariuszy medycznych chcących pomagać, zmusiła Zarząd do szukania większej siedziby.

Po długich poszukiwaniach, dzięki pomocy przyjaciół hospicjum, udało się wynająć za niewielką ceną dom przy ul. Czarnieckiego 44. Budynek ten miał być tylko chwilową siedzibą Stowarzyszenia, które liczyło na szybkie przekazanie od Urzędu Miasta Częstochowy nowej siedziby, ale życie zweryfikowało te plany, ponieważ nastąpiło to dopiero w styczniu 2001r.

W lipcu 1995r. Zarząd podjął decyzję o stworzeniu pierwszego etatu (w zasadzie ½ ) pielęgniarskiego w Stowarzyszeniu. Na owe czasy był to bardzo duży krok na przód, gdyż jeszcze przez wiele lat hospicja w Polsce były kojarzone tylko i wyłącznie z pracą wolontaryjną.

Krok ten był niezbędny do podpisania umowy z Rejonowym Urzędem Pracy w Częstochowie na prace interwencyjne. Dzięki temu zatrudniono 12 pracowników: 9 pielęgniarek, 2 lekarzy oraz jednego pracownika administracyjno-gospodarczego.

Rejonowy Urząd Pracy w Częstochowie w znacznym stopniu przyczynił się do szybszego rozwoju Stowarzyszenia, które współpracowało z nim jeszcze przez wiele lat.

W kolejnym 1996r. objęto opieką 520 pacjentów, cały czas starając się podnosić kwalifikacje personelu, poprzez szkolenia w kraju, oraz organizowane przez Stowarzyszenie.

CZĘSTOCHOWA: MARCIN NAJMAN ORGANIZUJE AKCJĘ CHARYTATYWNĄ DLA HOSPICJUM

W dniach 02-04.06.1996r. Stowarzyszenie zorganizowało swoja I Konferencję naukową: „Holistyczna opieka paliatywna w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej” której kierownikiem naukowym był prof. Jacek Łuczak.

Wielki odzew z jakim spotkała się tamta konferencja dał organizatorom motywację, siłę i zapał do organizowania podobnych cyklicznych spotkań raz w roku.

Do chwili obecnej Stowarzyszenie zorganizowało już 15 podobnych ogólnopolskich konferencji. Odbywają się one zawsze w ostatni weekend stycznia na Jasnej Górze a od początku wzięło w nich udział ok. 3 500 uczestników z całej Polski.

Następne lata to już nieustanny i bardzo szybki rozwój Stowarzyszenia. Na początku działalności, w roku 1993, Stowarzyszenie dotarło do 86 pacjentów. Na koniec XX wieku Stowarzyszenie posiadało w swojej strukturze:
1) Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie – 1993r. ,
2) NZOZ Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Lublińcu – 1998r.,
3) Zakład Opieki Paliatywnej „Palium” w Myszkowie – 1999r.
4) Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie – 1999r.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 70 pracowników, w tym 45 pielęgniarek i 7 lekarzy. W 2000 roku Stowarzyszenie wykonało 60 000 wizyt domowych i było uważane przez ówczesnego Konsultanta Krajowego prof. Jacka Łuczaka za największą opiekę domową nie tylko w Polsce ale w całej Europie.

W roku 2008 Stowarzyszenie opiekowało się już 1 584 pacjentami a zatrudnienie wzrosło do 98 pracowników. Ponadto w roku 2001r. Stowarzyszenie powołało do życia NZOZ Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Hosp-Med”, który obecnie nie jest już zakładem opieki zdrowotnej a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszystkie jednostki powołane przez Stowarzyszenie mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (pierwsza 19.01.1999r.).

W roku 2008 Stowarzyszenie obchodziło 15-lecie swojej bardzo owocnej działalności. Wszystkie cele jakie postawił sobie Zarząd na I Walnym Zebraniu zostały prawie w 100% wypełnione.

Stowarzyszenie posiadało cztery niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, poprzez które realizowało w pełni opiekę nad pacjentami w domach. Ostatnie brakujące ogniwo, czyli odział stacjonarny opieki paliatywnej już w niedalekiej przyszłości miał zostać otwarty.
Stało się to 15 września 2010 r. W wyremontowanym budynku Hospicjum przy ulicy Krakowskiej 45a oddano do użytku długo oczekiwany 8-łóżkowy oddział opieki paliatywnej.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. częstochowscy parlamentarzyści: senator Andrzej Szewiński oraz posłowie: Szymon Giżyński, Grzegorz Sztolcman, przedstawiciele władz miasta i powiatu częstochowskiego z zastępcą prezydenta miasta Częstochowy Ryszardem Majerem i sekretarzem powiatu częstochowskiego Leonardem Krawczykiem.

W otwarciu wzięli również udział przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele hospicjów z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, pracownicy, wolontariusze i przyjaciele Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Pierwszych pacjentów oddział przyjął 03.01.2011r. po podpisaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W roku 2010 Stowarzyszenie, poprzez swoje jednostki, objęło opieką 1784 osoby dorosłe, 44 dzieci oraz ich rodziny, u których zrealizowano 71 415 wizyt: lekarskich, pielęgniarskich oraz innych członków zespołu. Wizyty wykonywało 149 pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, zlecenia i kontraktowe oraz 130 wolontariuszy.

Przez wszystkie lata swojej działalności Zarząd Stowarzyszenia starał się jak najlepiej promować ideę paliatywno/hospicyjną. Stowarzyszenie przystępowało do wszelkiego rodzaju akcji ogólnopolskich, m.in.: „Pola Nadziei”, „Hospicjum to też Życie”, w ramach których organizowano wiele imprez charytatywnych dla wszystkich mieszkańców Częstochowy i okolic. Dla Stowarzyszenia występowały takie gwiazdy jak: Violetta Villas, Agata Marcewicz-Szymańska, Anna Popek, Magdalena Szejbal, Krzysztof Krawczyk, Zbigniew Wodecki, Artur Barciś, Universe, New Life M oraz Zespół Śląsk. Dzięki czemu idea i logo Stowarzyszenia (zastrzeżone w Urzędzie Patentowym) stało się rozpoznawalne wśród prawie wszystkich mieszkańców Częstochowy.

Obecnie Stowarzyszenie zapewnia swoim pacjentom medyczny sprzęt specjalistyczny, posiada swój własny transport, ułatwiający szybkie dotarcie na każde wezwanie. Personel medyczny jest jednym z najlepiej wykształconych w kraju.

W czasach, kiedy ludzi potrzebujących, cierpiących próbuje się pozostawić poza marginesem życia działalność Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ma szczególne znaczenie i stanowi swoiste wyzwanie dla osób decydujących się przynosić pomocną dłoń, a także ulgę w cierpieniu. Opieka hospicyjna/ paliatywna spełnia ogromną rolę w społeczeństwie wobec osób chorych, często samotnych, pozostawionych samym sobie. Pomaga im godnie przeżyć swoje życie aż do samego końca.*


Autorem historii jest Artur Kaptacz

Ziemia polskich rolników warta miliony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie