Jakub Kropielnicki

avatarJakub Kropielnicki

Częstochowa
Thermoscan

Pomiar termowizyjny

2013-01-07 17:08:51

Termoizolacja ma olbrzymi wpływ na komfort i koszt użytkowania nieruchomości. Brak izolacji, zastępowanie zalecanych materiałów budowlanych innymi produktami, czy też odstępstwa w technologii wykonania obiektu mogą, a nawet będą wpływać negatywnie na jego efektywność energetyczną. Pomiary termowizyjne dostarczą Państwu pakiet informacji na temat rzeczywistego stanu izolacji termicznej nieruchomości oraz wskażą jak poprawić jego efektywność energetyczną przed planowaną termomodernizacją.

Jesteś na profilu Jakub Kropielnicki - stronie mieszkańca miasta Częstochowa. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj