Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hali Sportowej Częstochowa Sp. z o.o., wprowadziło zmiany w umowie spółki oraz dokonało zmian w Radzie Nadzorczej.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
W związku z Uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia sposobu gospodarowania wielofunkcyjną halą sportową przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie, w umowie spółki (w §7) dodano ustęp w brzmieniu: "Podstawowym celem działalności Hali Sportowej Częstochowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wykonywanie zadania powierzonego przez Gminę Miasto Częstochowa polegającego na gospodarowaniu, w tym kompleksowym utrzymaniu, zarządzaniu i administrowaniu wielofunkcyjną halą sportową przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie."

Jednocześnie – w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Zbigniewa Sosińskiego oraz Marcina Kozaka, powołano do składu Rady Marka Szczerbowskiego oraz Michała Zawadę.

Marek Szczerbowski jest absolwentem kierunku nauczycielskiego oraz zarządzania sportem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Jako działacz studencki był organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych.
W latach 2001–2006 pracował w klubie sportowym Kolejarz 24 Katowice na stanowisku członka zarządu a następnie prezesa klubu. W 2006 roku wygrał konkurs na dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, gdzie pracuje do dziś. Wykłada również na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych w kraju i za granicą. Od 2002 roku miejski radny w stolicy województwa.

Michał Zawada to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Kończy również studia na Politechnice Częstochowskiej (kierunek inżynieria środowiska). W 2010 roku rozpoczął pracę w biurze badawczo-projektowym geologii i ochrony środowiska w Częstochowie, od lipca 2011 roku pracuje w Oczyszczalni Ścieków WARTA, gdzie odpowiada za system eksploatacji.

Obaj posiadają stosowne przygotowanie do pełnienia funkcji członów rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych.

Powyższe zmiany są związane z przygotowaniem miejskiej spółki do zarządzania halą sportową przy ul. Żużlowej.
Dodajmy, że obecnie trwają jeszcze z Urzędem Marszałkowskim konsultacje dotyczące trybu przekazania operatorowi częstochowskiej hali. W interesie publicznym jest, aby halą zarządzał już gospodarz, który będzie mógł np. zawierać umowy związane z planowanymi w hali imprezami lub wynajmem pomieszczeń.
Przypomnijmy, że operator hali jest zobowiązany do zachowania celów projektu związanego z budową hali (inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych i ministerialnych) oraz osiągnięcia i monitorowania wskaźników rezultatu projektu, w tym m.in.:
- zorganizowanie - w ciągu każdego roku obowiązywania umowy - w obiekcie minimum 4 międzynarodowych imprez kulturalnych, sportowych;
- osiągnięcie wskaźnika dot. min. 250 tys. osób korzystających z obiektu w ciągu każdego roku obowiązywania umowy;
- zatrudnienie w ciągu każdego roku obowiązywania umowy przez cały okres trwałości projektu min. 10 osób.
Wskaźniki rezultatu i zatrudnienia należy osiągnąć do końca 2013 r. i utrzymać przez cały okres obowiązywania umowy, czyli do końca 2018 r.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!