Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie rozpoczyna rekrutację zarejestrowanych w urzędzie osób bezrobotnych na szkolenia grupowe, które mają za zadanie nabycie, zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników kursów.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Szkolenia przeznaczone są w szczególności dla osób, które:
- w okresie ostatnich 3 lat nie korzystały z żadnej formy aktywizacji zawodowej finansowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
- są w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.),
- w okresie ostatnich 12 miesięcy nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz
nie utraciły statusu z powodu niestawiennictwa w urzędzie w wyznaczonym terminie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą zgłaszać się do pośredników pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie celem przystąpienia do pierwszego etapu rekrutacji.

Terminy naborów na szkolenia:
16.02 – 20.02.2012 r.
: Kurs spawania jedną z metod TIG lub MAG,
17.02 – 21.02.2012 r.: Kurs magazyniera wraz z praktyką u pracodawcy,
21.02 – 23.02.2012 r.: Kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS wraz z kursem kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych,
23.02 – 27.02.2012 r.: Kurs języka angielskiego lub niemieckiego dla pracowników budowlanych,
27.02 – 29.02.2012 r.: Kurs nowoczesnego sprzedawcy,
28.02 – 01.03.2012 r.: Kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny,
29.02 – 02.03.2012r.: Kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej.

Informacje o wszystkich szkoleniach organizowanych przez urząd pracy zamieszczone zostały na stronie internetowej www.pup.czestochowa.pl.

Nabór wniosków
Od 20 do 29 lutego 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie prowadził będzie nabór wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- organizowanie prac interwencyjnych.

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 (pok. nr 10) oraz w sekretariacie Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29 (dotyczy gmin: Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów).
Procedury i kryteria dotyczące zasad przyznawanej pomocy oraz druki nowych wniosków (do pobrania) zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie (www.pup.czestochowa.pl) w zakładce Pracodawcy.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!